Notice and Takedown

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt of auteursrechten vormt, gelieve informatie te verstrekken aan Sextube.nl:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk is gepleegd, of, indien meerdere inbreuken op het auteursrecht op een enkele online site onder een enkele aangifte, een representatieve lijst van zulke werken vallen.

Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd dat deze inbreuk maakt of het voorwerp van de inbreuk en dat moet worden. verwijderd of de toegang tot die moet worden uitgeschakeld, en informatie redelijkerwijs toereikend zijn voor Sextube.nl. om te zoeken van het materiaal (zoals de URL of het video nummer).

Informatie redelijkerwijs toereikend voor Sextube.nl. Om contact met u op te nemen: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, indien beschikbaar.
Een verklaring dat de (u) klagende partij in goed vertrouwen, dat gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet.

Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig en, op straffe van meineed, dat u bent gemachtigd en te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.

Je kunt contact opnemen via de “Contact” pagina.